طالبان این بار از ولایت فراه به ملأ منصور هشدار دادند

طالبان این بار از ولایت فراه به ملأ منصور هشدار دادند

گروهی از هواداران ملأ محمد رسول رهبر شاخه جداشده طالبان این بار در ویدئویی از فراه به اختر محمد منصور رهبر تازه طالبان هشدار داده و گفته اند که رهبر تازه طالبان دست‌نشانده پاکستان است و به‌زودی در سراسر کشور در برابر...