طالبان: اگر از لیست سیاه بیرون شویم در مذاکرات صلح شرکت می‌کنیم

طالبان: اگر از لیست سیاه بیرون شویم در مذاکرات صلح شرکت می‌کنیم

طالبان می‌خواهند پیش از آغاز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان از فهرست سیاه سازمان ملل خارج شوند. به نقل از خبرگزاری رویترز،‌ چند ماه پس از بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان و به دست گرفتن کنترل هلمند توسط طالبان و...