طالبان: در انتخابات جعلی و نمایشی اشتراک نمی‌کنیم

طالبان: در انتخابات جعلی و نمایشی اشتراک نمی‌کنیم

گروه طالبان در پاسخ به دعوت رئیس جمهور از این گروه مبنی بر اشتراک آنان در انتخابات، این روند را جعلی و نمایشی خوانده است.   این گروه با جعلی و نمایشی خواندن انتخابات آینده با نشر بیانیه‌ای از عدم اشتراک در انتخابات خبر...