طالبان ۴۳ درصد از خاک افغانستان را تحت کنترل دارند

طالبان ۴۳ درصد از خاک افغانستان را تحت کنترل دارند

وزیر خارجه پاکستان در گفته‌های اخیر خود طالبان را یکی از گروه‌های قدرت‌مند عنوان کرد.   خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان گفت که طالبان به تنهایی یک گروه قدرت‌مند بوده و نیازی به حمایت اسلام‌آباد ندارد. وی افزود که...