طالبان از مردم شیندند باج می‌گیرند

طالبان از مردم شیندند باج می‌گیرند

بزرگان قومی در ولسوالی شیندند می گویند افراد ملا صمد مربوط به گروه طالبان در این ولسوالی به نام های مختلف از مردم این ولسوالی به زور پول می گیرند. تور محمد ظریفی از بزرگان قومی در شیندند به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: "طی ۴...