طالبان از تاجران سنگ مرمر در هرات باج می‌گیرند

طالبان از تاجران سنگ مرمر در هرات باج می‌گیرند

سنگ مرمر هرات که به عنوان یک محصول نمونه در جهان خود نمایی می‌کند، بازار خوبی را برای تاجران و شهروندان جویای کار ایجاد کرده است. در حال حاضر بیش از چهل کارخانه در شهرک صنعتی در زمینه تولید محصولات سنگ مرمر هرات فعالیت...