طالبان از اخراج غیرقانونی معادن افغانستان پول به دست می‌آورند

طالبان از اخراج غیرقانونی معادن افغانستان پول به دست می‌آورند

لوی پاسوال شیر عزیز کامه وال، فرمانده زون ۸۰۸ سپین زر به رسانه‌ها گفت: که مخالفان مسلح حکومت در بدخشان در تلاش تصرف ساحه‌هایی هستند که در آنجا معادن کشور وجود دارد و آنان می‌کوشند با استخراج خودسرانه و غیرقانونی معادن و...