طالبان، اتصال تاپی را میان ۴ کشور ابتکار خود می‌دانند

طالبان، اتصال تاپی را میان ۴ کشور ابتکار خود می‌دانند

همزمان با افتتاح پروژه تاپی در غرب افغانستان، طالبان با نشر یک خبرنامه‌ی گفته‌اند که در راستای تطبیق این پروژه همکاری کرده و امنیت را تامین خواهند کرد.   در این خبرنامه آمده است که وصل لوله گاز ترکمنستان را ا ز طریق...