طالبان: “آمریکا باید بی‌جا تلاش نکند”

طالبان: “آمریکا باید بی‌جا تلاش نکند”

طالبان پس از گزارش‌ها در مورد افزایش صلاحیت‌های جنگی نیروهای آمریکایی در کشور مبنی بر همکاری با نیروهای افغان در میدان نبرد، واکنش نشان دادند. در خبرنامه‌ای که از سوی این گروه به نشر رسیده آمده است: «آمرییکا با افزیایش...