طاق باستانی پالمیرای سوریه در لندن و نیویورک شبیه سازی می‌شود

طاق باستانی پالمیرای سوریه در لندن و نیویورک شبیه سازی می‌شود

شبیه سازی یک بنای باقی مانده از حملات ویرانگر گروه افراطی داعش در شهر باستانی پالمیرای سوریه، در لندن و نیویورک به نمایش گذاشته می شود. این سازه ۱۵ متری یکی از چند قطعه سالم مانده از معبد دو هزار ساله "بل" از حملات منظم و...