ضمیر کابلوف: طالبان ۴۰ درصد از خاک افغانستان راتحت کنترول دارند

ضمیر کابلوف: طالبان ۴۰ درصد از خاک افغانستان راتحت کنترول دارند

نماینده‌ ویژه رئیس‌جمهور روسیه  در کابل می‌گوید که ۴۰ درصد از خاک افغانستان بطور کامل تحت کنترل طالبان قرار دارد.   «ضمیر کابلوف» نماینده‌ ویژه رئیس‌جمهور روسیه گفت که طالبان در خاک افغانستان دست به حملات...