ضمیر با رحیمی قرارداد چندین پروژه زراعتی را امضا کرد

ضمیر با رحیمی قرارداد چندین پروژه زراعتی را امضا کرد

قرارداد چندین پروژه عمده زراعتی میان اسد الله “ضمیر” وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور و محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات به امضا رسید. روزگذشته آقای ضمیربه هرات آمد و برعلاوه امضای چندین پروژه تازه چند پروژه انکشافی را...