ضرر میلیون دالری به بازرگانان افغان به‌خاطر مسدود بودن گذرگاه‌های تورخم و سپین‌بولدک

ضرر میلیون دالری به بازرگانان افغان به‌خاطر مسدود بودن گذرگاه‌های تورخم و سپین‌بولدک

مسئولان در اتاق‌های تجارت و صنایع کشور گفته‌اند که مسدود بودن گذرگاه‌های تورخم و سپین‌بولدک، بیش از ۷۵ میلیون دالر به بازرگانان افغان زیان وارد کرده است. صیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق‌های تجارت و صنایع گفته است که...