ضرب الاجل حکومت خیبر پشتونخواه به مهاجرین افغان

ضرب الاجل حکومت خیبر پشتونخواه به مهاجرین افغان

مقام های حکومت ایالت خیبرپشتونخواه پاکستان در ادامه فشارها بر مهاجران افغان به تازگی یک هفته ضرب الاجل تعیین کرده تا آنان منطقه "کرم ایجنسی" و سایر مناطق قبایلی در این ایالت را ترک کنند. مقامات پاکستان هشدار داده‌اند،...