صیقل : جامعه‌ی جهانی در امر مبارزه با هراس‌افگنی کُند عمل کرده است

صیقل : جامعه‌ی جهانی در امر مبارزه با هراس‌افگنی کُند عمل کرده است

محمود صیقل جامعه جهانی را در امر مبارزه با هراس افکنی به کند کاری متهم می کند   نماینده‌ی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد می‎گوید که جامعه‌ی جهانی در امر مبارزه با هراس‌افگنی کُند عمل کرده است . این نماینده کشور...