صیقل: باید افغانستان پس‌ازاین بیشتر حمایت شود

صیقل: باید افغانستان پس‌ازاین بیشتر حمایت شود

نماینده دائمی کشور در سازمان ملل، گفته که باید سازمان ملل متحد پس‌ازاین با افغانستان بیشتر همکاری کند. محمود صیقل در یک بیانیه از شورای امنیت این سازمان خواسته تا علیه کسانی که از رهبران طالبان حفاظت می‌کنند و یا به...