صنوبر پس از ۴ ماه فرار در غور گرفتار شد

صنوبر پس از ۴ ماه فرار در غور گرفتار شد

پولیس ولایت غور پس از ۴ ماه صنوبر، خانم فراری را بازداشت کرد. صنوبر ۴ ماه پیش با یک مرد بنام نظیر از خانۀ پدری‌اش فرار کرده بود از همان زمان پولیس در تلاش بازداشت وی بود. گفته می‌شود که طالبان نیز در تلاش بازداشت این خانم...