صنوبر در فرار و طالبان برای کشتنش تلاش می‌کنند

صنوبر در فرار و طالبان برای کشتنش تلاش می‌کنند

مقام‌های امنیتی ولایت غور گفتند که تاکنون از موجودیت صنوبر سرنخی به دست نیاوردند. ۱۰ روز پیش طالبان دستور سنگسار صنوبر خانمی که صاحب شوهر و دو فرزند است را صادر کرده بودند صنوبر از همان روز پا به فرار گذاشته و تاکنون...