رکود صنعت شیشه‌سازی هرات به‌دلیل بی‌پروایی حکومت

رکود صنعت شیشه‌سازی هرات به‌دلیل بی‌پروایی حکومت

هم‌اکنون صنعت شیشه‌سازی هرات با رکود مواجه است. سلطان احمد حمیدی، مسئول اتحادیۀ شیشه‌سازان هرات با بیان این مطلب به تلویزیون چکاد گفته است که به دلیل بی‌پروایی حکومت در راستای حمایت از این صنعت، هم‌اکنون تنها یک دکان...