نگرانی صنعت‌گران پاکستانی از کاهش تجارت سمنت با افغانستان

نگرانی صنعت‌گران پاکستانی از کاهش تجارت سمنت با افغانستان

رسانه‌ها و صنعت‌گران پاکستانی از کاهش روابط اقتصادی بین این کشور و افغانستان به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند: صادرات سمنت این کشور به افغانستان از ۲۵۲ هزار تن در سال ۲۰۱۵ به ۱۹۳ هزار تن در...