۱ صندوق قرضه برای معلمین افغانستان ایجاد شد

۱ صندوق قرضه برای معلمین افغانستان ایجاد شد

مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری می‌گویند که روز گذشته در جلسه کابینه فیصله شد تا برای معلمین افغانستان یک صندوق قرضه ایجاد شود.   ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفت که ۱۵ میلیون افغانی از بودجه وزارت معارف افغانستان...