صندوق کودکان سازمان ملل به داد کودکان بادغیسی رسید

صندوق کودکان سازمان ملل به داد کودکان بادغیسی رسید

گزارش‌ها از ولایت بادغیس می‌رساند که صندوق کودکان سازمان ملل متحد "یونیسف" در بخش معارف، صحت و آب‌رسانی در این ولایت همکاری می‌نماید. انور اسحاق‌زی، والی بادغیس در هنگام دیدار با نمایندۀ "یونیسف" از این نهاد خواسته است...