نصب صندوق‌های خیریه راهی برای رفع نیازمندهای معارف در فراه

نصب صندوق‌های خیریه راهی برای رفع نیازمندهای معارف در فراه

مسئولان محلی در فراه می‌گویند که باید برای رفع نیازمندی‌های مکاتب، صندوق‌های خیریه در معارف این ولایت گذاشته شود تا تاجران ملی کمک‌های مادی انجام دهند.   عبدالبصیر سالنگی والی فراه در گرهمایی بزرگ حمایت از معارف...