صندوق جهانی پول از افزایش فقر در کشورهای خاور میانه خبر داد

صندوق جهانی پول از افزایش فقر در کشورهای خاور میانه خبر داد

صندوق بین‌المللی پول روز گذشته گزارشی درباره تأثیر ناآرامی‌ها بر وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه منتشر کرد. کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، در توضیح این گزارش گفت که جنگ در کشورهایی مانند عراق، سوریه،...