صندوق بین‌المللی پول به یونان قرضه می‌دهد

صندوق بین‌المللی پول به یونان قرضه می‌دهد

صندوق بین‌المللی پول و وزرای دارایی کشورهای حوزه پولی یورو، پس از مذاکراتی که تا ساعات اولیه امروز به طول انجامید، برای پرداخت وام جدیدی به یونان به هدف کاهش بدهی‌های این کشور به توافق رسیدند. به‌این‌ترتیب با درخواست...