صلیب سرخ به آوارگان و مجروحین جنگی در فراه  کمک میکند

 صلیب سرخ به آوارگان و مجروحین جنگی در فراه  کمک میکند

مقام‌ها در فراه می‌گویند که صلیب سرخ در بخش صحت به آوارگان و مجروحین جنگی کمک می‌نماید.   «محمد موسی نظری» معاون مقام ولایت فراه در دیدار با نماینده صلیب سرخ گفت که در تمام عرصه‌ها از صلیب سرخ حمایت کرده تا بتواند در...