وزارت خارجه بر تحکیم صلح و ثبات در کشور تاکید ورزید

وزارت خارجه بر تحکیم صلح و ثبات در کشور تاکید ورزید

مقام های وزارت امور خارجه کشور در دیدار با سفیر اتحادیه اروپا در موارد گوناگون بحث و گفتگو کرده و بر تحکیم صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده اند. وزارت خارجه کشور با نشر خبرنامه ی گفته است که حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی...