کمیته صلح ولایتی غور از یک سال به این سو به حالت تعلیق درآمده است

کمیته صلح ولایتی غور از یک سال به این سو به حالت تعلیق درآمده است

کمیته صلح ولایتی غور از یک سال بدینسو به دلیل کمبود امکانات و نبود یک برنامه منظم به حالت تعلیق است. مسئولان محلی در این ولایت می‌گویند که بارها این مشکل را با مقام‌های مرکزی در جریان گذاشته اند اما تا حال نتیجه‌ی...