“صلح را حاکم می‌سازیم”

“صلح را حاکم می‌سازیم”

رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور طی مراسمی رییس و اعضای شورای عالی صلح را امروز سه شنبه ۴ حوت رسماً معرفی کردند. محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در این مراسم گفت که حکومت و مردم افغانستان صلح می‌خواهند و...