صلح حکومت و حکمتیار طرفداران افغانستان فدرالی را تضعیف می‌کند

صلح حکومت و حکمتیار طرفداران افغانستان فدرالی را تضعیف می‌کند

وزیر سابق معارف کشور اعلام کرد که در صورت صلح بین حکومت و حکمتیار، طرفداران افغانستان فدرالی تضعیف می‌شوند. فاروق وردک وزیر سابق معارف کشور و از حامیان حکمتیار اظهارداشت که با پیوستن حزب اسلامی به روند صلح، دولت مرکزی...