هند تفاهمنامه صلح آمیز فضایی را با افغانستان تائید کرد

هند تفاهمنامه صلح آمیز فضایی را با افغانستان تائید کرد

کابینه هند تحت رهبری نارندرا مودی نخست وزیر این کشور، تفاهمنامه همکاری های استفاده صلح آمیز فضایی را با افغانستان تائید کرد. بر اساس این تفاهمنامه که دیروز تصویب شد، همکاری ها برای استفاده از تکنالوژی فضایی در عرصه...