وزیر خارجه با سفیر ایتالیا دیدار کرد

وزیر خارجه با سفیر ایتالیا دیدار کرد

صلاح الدین ربانی وزیر خارجه با سفیر ایتالیا، در کابل دیدار و گفتگو کرده است. آقای ربانی در این دیدار روی نشست آینده سران ناتو و مسایل دیگر بحث کرده است. این در حالی است که قرار است که نشست سران ناتو ۱۰ روز بعد در شهر بروکسل...