صرف‌نظر حزب سبز از بازشماری آرا در پنسیلوانیا

صرف‌نظر حزب سبز از بازشماری آرا در پنسیلوانیا

جیل استاین، رهبر حزب سبز آمریکا گفته به علت مخارج سنگین درخواست شده از سوی دادگاه، از طرح درخواست بازشماری آرا در ایالت پنسیلوانیا صرف‌نظر کرده است. خانم استاین گفته قادر نیست مبلغ یک میلیون دالری که برای بازشماری آرا...