دشواری‌های گوناگون گریبان‌گیر پناهجویان افغان در صربستان

دشواری‌های گوناگون گریبان‌گیر پناهجویان افغان در صربستان

هزاران پناهجوی افغان در اردوگاه‌های پناهجویان صربستان زمستان سرد و دشوار را سپری می‌کنند. این در حالیست که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌ها می‌گوید مراکز تجمع پناهجویان در صربستان کاملاً پُر شده و...