تلاش صرافان هرات برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی پول

تلاش صرافان هرات برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی پول

صرافان هرات از انتقال پول‌های غیرقانونی به خارج کشور جلوگیری می‌نمایند. بهاالدین رحیمی، رییس اتحادیه صرافان هرات می‌گوید که صرافان هرگاه به مواردی در زمینه انتقال غیر قانونی پول مواجه می‌شوند از آن جلوگیری...