صدیق صدیقی به گزارش سیگار واکنش نشان داد

صدیق صدیقی به گزارش سیگار واکنش نشان داد

در واکنش به گزارش سازمان سیگار مبنی بر افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال جاری، صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله می‌گوید، با درنظرداشت شدت حملات گروه‌های مخالف مسلح دولت میزان تلفات نیروهای امنیتی در مقایسه با سال...