صدیقی: کار آمر حوزه ۱۱ به حالت تعلیق درآمد

صدیقی: کار آمر حوزه ۱۱ به حالت تعلیق درآمد

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله کشور گفته که وظیفه آمر حوزه یازده شهر کابل پس از انفجار امروز در این حوزه، به حالت تعلیق درآمد. وزارت داخله در خبرنامه‌ای که منتشر کرده نگاشته است:"در این رویداد تروریستی که ناشی از...