صدیقی: سال جاری، سال شکست طالبان است

صدیقی: سال جاری، سال شکست طالبان است

سخنگوی وزارت امور داخله امروز پیرامون موضوعات امنیتی کشور نشست خبری دایر کرد و از آمادگی و تجهیز بیشتر این نیروها برای مقابله با تهدیدهای امنیتی خبر داد. سخنگوی وزارت داخله در این نشست خبری بیان داشت که "در سال جدید...