صدیقی: بعدازاین برای حفظ جان خبرنگاران تلاش بیشتر خواهد شد

صدیقی: بعدازاین برای حفظ جان خبرنگاران تلاش بیشتر خواهد شد

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله اعلام کرد که این وزارت حمله تروریستی شام روز گذشته به جان کارمندان تلویزیون طلوع و کابوراپرودکش را به‌شدت محکوم کرده است. او همچنان در ادامه از اتخاذ تدابیر بیشتر برای محافظت خبرنگاران و...