صدیقی: برای تأمین بهتر امنیت در شیندند پاسگاه‌های جدیدی افراز می‌کنیم

صدیقی: برای تأمین بهتر امنیت در شیندند پاسگاه‌های جدیدی افراز می‌کنیم

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله که امروز به ولایت هرات آمد و دریک نشست خبری گفت که دستاوردهای نظامیان افغان در ولسوالی شیندند قابل‌ستایش است. آقای صدیقی گفت که به‌منظور حفظ این دستاوردها قرار است چندین پاسگاه پولیس...