صدیقی: با الگو گیری از عملیات شیندند وارد فراه می‌شویم

صدیقی: با الگو گیری از عملیات شیندند وارد فراه می‌شویم

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفته که نظامیان کشور در ولسوالی شیند هرات روحیه دشمن را شکستند و نشان دادند که توان حمله به هر سنگر مستحکم دشمن را دارند. صدیقی در مورد اوضاع امنیتی غرب کشور اظهار داشته که ولایت های غربی...