صدور ساخت شهرک های یهودی نشین در شهر الخلیل

صدور ساخت شهرک های یهودی نشین در شهر الخلیل

دولت اسرائیل قصد دارد شهرک های یهودی نشین در شهر الخلیل در کرانه باختری رود اردن بسازد. مقام های این کشور روز گذشته تایید کردند که مجوزهایی برای ساخت این شهرک ها صادر شده است. به گفته گروه"صلح اکنون" این شهرک ها قرار است در...