صدور حکم مرگ چهار تن به اتهام قتل فرخنده

صدور حکم مرگ چهار تن به اتهام قتل فرخنده

قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده قتل فرخنده، چهار مرد را به اتهام مشارکت در قتل وی به مرگ محکوم کرده است. قاضی دادگاه کابل همچنین هشت نفر دیگر را به ۱۶ سال زندان محکوم کرد. هجده نفر نیز بی‌گناه اعلام شده‌اند. این دادگاه تا...