صدور حکم دستگیری ۷۳ خلبان به جرم ارتباط با فتو

صدور حکم دستگیری ۷۳ خلبان به جرم ارتباط با فتو

دادستان کل قونیه در چارچوب تحقیقات پرونده فرقه خشن و تروریستی فتو حکم دستگیری ۷۳ خلبان از جمله ۷۱ ستوان یکم در ۱۷ استان را به جرم ارتباط با این گروه صادر کرد. در همین حال نیروهای امنیتی عملیاتی را برای دستگیری افراد مذکور...