صدور جواز برای صنعت‌گران ۵۶ میلیون عاید دولتی درپی داشت

صدور جواز برای صنعت‌گران ۵۶ میلیون عاید دولتی درپی داشت

ریاست تجارت و صنایع هرات، از بابت صدور جواز به سرمایه‌گذاران، بیش از ۵۶ میلیون افغانی در سال ۱۳۹۵ عواید گرد آوری کرده است. جمیله بهادری، سرپرست ریاست تجارت و صنایع هرات در یک نشست خبری گفته است که در سال ۱۳۹۵، بیش از ۳۶۰۰...