صدها متهم در پاکستان بازداشت شدند

صدها متهم در پاکستان بازداشت شدند

عملیات نظامیان پاکستانی در ۵ شهر ایالت پنجاب تاکنون جریان دارد و این عملیات تاکنون دستاوردهای زیادی برای نظامیان این کشور داشته است. جنرال راحیل شریف، فرمانده ارتش پاکستان، دستور اجرای یک عملیات ضد تروریستی در ایالت...