صدها غیرنظامی در شمال علیه طالبان سلاح به‌دست گرفتند

صدها غیرنظامی در شمال علیه طالبان سلاح به‌دست گرفتند

رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان می گوید صدها تن از غیرنظامیان در این ولایت برای دفاع از افغانستان علیه شورشیان مسلح طالبان سلاح به‌دست گرفتند. آقای غفوری گفت "صدها تن از ساکنان ولایت جوزجان در ولسوالی آقچه این ولایت گردهم...