ترکیه در ادامه بازداشت‌هایش این‌بار خبرنگاران صدای امریکا و بی‌بی‌سی را بازداشت کرد

ترکیه در ادامه بازداشت‌هایش این‌بار خبرنگاران صدای امریکا و بی‌بی‌سی را بازداشت کرد

گزارش شده‌است که مقام‌های ترکی در تازه ‌ترین مورد توقیف خبرنگاران، دو خبرنگاری را که به رسانه‌های خارجی کار می‌کردند در جنوب شرق این کشور بازداشت کرده‌اند. بازداشت این خبرنگاران به عنوان بخشی از اقدام سرکوب گرانه...