عرضه خدمات صحی در ولسوالی کشک رباط سنگی رضایت بخش است

عرضه خدمات صحی در ولسوالی کشک رباط سنگی رضایت بخش است

مسئولان در ولسوالی کشک رباط سنگی از عرضه خدمات ۸ مرکز صحی درمانی به بیماران در این ولسوالی خبر میدهند.   «فرهاد رئوفیان» ولسوال کشک رباط سنگی در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که تمام کارمندان مراکز صحی در این...