اداره صحت عامه بادغیس از باز شدن ۱۲ مرکز صحی مسدود شده خبر میدهد

اداره صحت عامه بادغیس از باز شدن ۱۲ مرکز صحی مسدود شده خبر میدهد

اداره صحت عامه بادغیس از باز شدن ۱۲ مرکزصحی که از سوی طالبان مسلح مسدود شده بودند، خبر می‌دهد. عبدالطیف روستایی سرپرست اداره صحت عامه بادغیس به تلویزیون چکاد می‌گوید، عصر روز گذشته با سعی و تلاش بزرگان قومی ۱۲ مرکز صحی...